Kære brugere.

Da vores hjemmeside bliver løbende opdateret med information og nyheder, og du jo helst skulle se sidste nyt, er det vigtigt at din web brovser cache "tømmes" med jævne mellemrum, her er en vejledning.

Det kan gøres manuelt eller automatisk, for de fleste browsere gøres det ved at holde  Ctrl nede og trykke F5.

Du kan også slå cachen fra, således at hver gang du lukker din browser ned tømmes cachen.

For at slå denne indstilling til gør da følgende, på 4 forskellige og mest almindelige browsere.

Bruger du ipad se nederst:

Det skulle gerne hjælpe således at du altid har sidste nye data fra hjemmesider.

Læs mere i dette link

http://www.adgangforalle.dk/default.efact?pid=6080